Диригентсько -хорова освіта: синтез теорії та практики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Анотація

Збірник містить матеріали II науково-практичної конференції «Диригентсько-хороваосвіта: синтез теорії та практики», яка проводилась 25 жовтня 2018 року кафедрою хорового диригування Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. До збірника увійшли наукові доповіді широкого кола питань з академічного хорового вокального мистецтва.
Розв’язання актуальних проблем сьогодення, перспективи соціально-культурної розбудови незалежної України зумовлюють необхідність пошуку нових підходів до організації виховного та навчального процесу у вищій мистецькій освіті і, як наслідок, звернення до освітньої інноватики. Сучасна вища диригентсько-хорова освіта вимагає нововведень, які б сприяли вирішенню існуючих суперечностей між: а) глобальними соціокультурними перетвореннями, що відбуваються в Україні, і традиційною системою вищої мистецької освіти; б) вимогами суспільства до особистості професіонала у сфері мистецької діяльності і незавершеністю теоретичних засад його професійно-педагогічної освіти. Цілком логічним стає вивчення означених проблем у аспекті інноваційної педагогіки.

Опис

Ключові слова

музична освіта, хорове диригування

Бібліографічний опис

Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії та практики : матеріали всеукр. наук-практ. конф., 25 жовт. 2018 р. / під ред. Золотарьової H. A. та Батовської О. М. Харків, 2018. 135 с.