МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Методичні рекомендації до проведення практичних занять Рівень вищої освіти – другий (магістр) Галузь знань – 02 Культура і мистецтво Спеціальність – 026 Сценічне мистецтво Освітньо-професійна програма – Сценічне мистецтво

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Опанування матеріалу навчальної дисципліни передбачає проведення практичних занять в обсязі, що визначений у робочому навчальному плані. Обсяг практичних занять для здобувачів денної форми навчання складає 12 годин. Обсяг практичних занять для здобувачів заочної форми навчання складає 4 години

Опис

Ключові слова

наукові дослідження, магістр

Бібліографічний опис

Методологія наукових досліджень: метод. рекомендації / О. М. Каленіченко. - Харків, 2022. 8 с.