Проектна діяльність харківських театрів як вектор мистецького розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Дана наукова робота є спробою ґрунтовного дослідження феномену проєктного театру в Харкові як невід’ємною складовою театральних та соціокультурних процесів. Вперше була здійснена спроба термінологічного аналізу та сформульовані основні дефініції сфери проєктної діяльності у сценічному мистецтві. Вперше проведено комплексний аналіз проєктної діяльності харківських театрів.

Опис

Ключові слова

театрознавство, український театр

Бібліографічний опис

Богданович А. Проектна діяльність харківських театрів як вектор мистецького розвитку : магіст. робота / Богданович Аліна ; наук. кер. Партола Яна Вікторівна. - Харків, 2023. - 137 с.