ТОКАТА В УКРАЇНСЬКОМУ ФОРТЕПІАННОМУ МИСТЕЦТВІ: ҐЕНЕЗА ТА ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЖАНРУ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню української токати як жанру, що значно вплинув на розвиток фортепіанного мистецтва України. Визначено, що специфіка токати, яка втілює семантику руху та часу, її виконавська природа, стали фундаментом багатопланової модифікації жанру. Окреслено основні напрямки модифікації жанру у творчості українських композиторів: 1) неокласичний з рисами неофольклорного напрямку; 2) жанровий мікст; 3) пошук нових моделей жанру: токата-колаж, токата-рефлексія, токатаретроспектива

Опис

Ключові слова

українська токата, виконавський стиль

Бібліографічний опис

Бондаренко О. М. Токата в українському фортепіанному мистецтві: генеза та шляхи трансформації жанру : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / О. М. Бондаренко. - Харків, 2017. 15 с.

Зібрання