Поеми із солюючою скрипкою Є. Станковича: прочитання жанру та його виконавська інтерпретація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – виявити жанрово-композиційні особливості «Української поеми» для скрипки та фортепіано, Поеми-концерту для скрипки та оркестру Є. Станковича, а також інтенціональну концептуальність даних творів в умовах сучасного скрипкового виконавства. Наукова новизна даної роботи полягає у тому, що в ній вперше виявлено специфіку інтерпретаційних версій «Української поеми» та Поеми-концерту для скрипки та оркестру Є. Станковича, представлених сучасними виконавцями; подальшого розвитку набули дослідження, пов’язані з вивченням творчості Є. Станковича у контексті сучасного українського музичного мистецтва

Опис

Ключові слова

скрипкове виконавство, українські композитори, концерт для скрипки

Бібліографічний опис

Плюшко А. О. Поеми із солюючою скрипкою Є. Станковича: прочитання жанру та його виконавська інтерпретація : магіст. робота / А. О. Плюшко ; наук. кер. Шаповал О. П. - Харків, 2021. - 75 с.