Камерно-вокальний стиль К. Дебюссі у контексті музичного символізму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню особливостей камерно-вокального стилю К. Дебюссі у контексті явища «музичний символізм». Вперше у вітчизняному музикознавстві ця проблема вирішується на новому рівні з урахуванням досліджень минулих років, але з комплексним охопленням всіх складових mélodies К. Дебюссі як стилеутворюючої домінанти його творчого мислення. Розглянуто та узагальнено основні стилістичні «блоки» камерно-вокального стилю К. Дебюссі – «омузичення» поезії символістів (П. Верлен, С. Малларме, Ш. Бодлер), старофранцузької поезії (Т. Л’Ерміт, Ф. Війон), власних прозових текстів. Залучено до музикознавчого дискурсу твори, які раніше у даному контексті не розглядалися

Опис

Ключові слова

К. Дебюссі, вокал, музичний символізм

Бібліографічний опис

Асатурян А. С. Камерно-вокальний стиль К. Дебюссі у контексті музичного символізму : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / А. С. Асатурян. - Харків, 2017. 19 с.

Зібрання