Джазова фортепіанна імпровізація як полістилістичний феномен ( на прикладі творчості Ч. Коріа)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Вперше в українському музикознавстві здійснено розробку комплексу питань щодо методологічних засад вивчення мистецтва імпровізації у академічній та джазовій практиках, стилістики джазової фортепіанної імпровізації у її історичному, жанровому та «персональному» нахилах. На тлі стилістичних узагальнень у дисертації доведено, що сучасний етап урозвитку джазової фортепіанної імпровізації є полістилістичним за семантикою і унаочнюється через творчість Ч. Коріа, постать якого виділяється як одна визначальних у фортепіанному джазі кінця 1960-х – 2010-х років

Опис

Ключові слова

Ч. Коріа, джазова імпровізація

Бібліографічний опис

Стецюк Б. О. Джазова фортепіанна імпровізація як полістилістичний феномен ( на прикладі творчості Ч. Коріа) : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / Б. О. Стецюк . - Харків, 2019. 18 с.

Зібрання