ФРАНЦУЗЬКА ЛІРИЧНА ОПЕРА В ДИНАМІЦІ ЖАНРОВОЇ ТРАДИЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню жанрової традиції французької ліричної опери. Узагальнюються наукові положення та спостереження, які стосуються opéra lirique у музикознавчій літературі. Розглядаються 15 французьких ліричних опер Ш. Гуно, А. Тома, Ж. Бізе, Ж. Массне, Л. Деліба, К. Дебюссі. Виявляються константні фабульно-сюжетні та композиційно-драматургічні засади opéra lirique, що реалізуються у динаміці конкретних художніх рішень, розкривається характер динаміки її жанрової традиції

Опис

Ключові слова

французька опера, лібрето

Бібліографічний опис

Мовчан В. О. Французька лірична опера в динаміці жанрової традиції : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / В. О. Мовчан. - Харків, 2016. 18 с.

Зібрання