Популярна музика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В енциклопедичному словнику розглядаються терміни, поняття, персоналії, музичнотеатральні жанри під кутом зору функціонування популярної музики: музичної естради, рок-музики, джазу, а також людських взаємовідносин у житті творчої особи. Вперше зроб лено спробу поєднати крізь призму концертно-творчої діяльності численні термінологічні одиниці в річищі сучасного шоу-бізнесу, історії та теорії естрадного мистецтва. Крім того, у пропонованій бібліографії подається широкий спектр видань, присвячених популярній музиці на всіх європейських мовах. Тут можна віднайти книги про музику в усіх її проявах (інструменталізм, вокал), вітчизняні та зарубіжні ансамблі, про творчі особи, які виступали на концертній естраді. Цікаві будуть видання про шоу-бізнес, продюсерство, атрибути концертно-сценічної діяльності та технічене забезпечення концертного виступу. Вся подана література в історичному ракурсі розлядається поза політичних, расових та етнічних обмежень. Крім того, подаються видання, які висвітлюють історичне коріння стано влення багатьох різновидів видовищного та сценічно-театрального мистецтва, що щільно пов’язані з естрадним мистецтвом. Поданий енциклопедичний словник буде корисним професіоналам та аматорам естради, студентам закладів культури і мистецтв, працівникам бібліотек, диск-жокеям, керівникам естрадно-джазових колективів, культурологам, а також усім, хто цікавиться питаннями популярної музики крізь призму історії та теорії музичної естради, джазу, рок-музики, концертно-творчого життя митців.

Опис

Ключові слова

естрада, популярна музика, джаз, театральна музика

Бібліографічний опис

Популярна музика : енцикл. словник / автор-уклад. В. Откидач. - Харків : Лідер, 2018. - 896 с