Робота режисера з композитором

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Методичні рекомендації покликані допомогти здобувачам освіти у вивченні теми «Засоби виразності в музиці», містять план аналізу засобів виразності у музичних творах, список творів для самостійного аналізу та список наукових джерел.

Опис

Ключові слова

крмпозитор, режисер

Бібліографічний опис

Робота режисера з композитором : метод. рек. для проведення самостійної роботи з теми «Засоби виразності в музиці» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 026 «Сценічне мистецтво». - Харків, 2024. - 11 с.