Ґлен Ґульд і його виконавське світовідчуття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків Факт

Анотація

У роботі визначається місце Ґ. Ґульда в піаністичній культурі другої половини XX століття, аналізуються оригінальність його творчого мислення, виконавські новації. Докладно висвітлюються також інтерпретаторські методи митця, його внесок у сучасний піанізм і погляди на подальший розвиток фортепіанного мистецтва. Розраховано на викладачів і студентів вищих музичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться фортепіанним мистецтвом

Опис

Ключові слова

фортепіано, піаніст

Бібліографічний опис

Сирятський В.О. Ґлен Ґульд і його виконавське світовідчуття: метод. рек. - Xарків: Факт, 2003. - 54 с.