Сучасні оркестрові стилі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Анотація

Методичні рекомендації для проведення самостійної роботи з дисципліни «Сучасні оркестрові стилі» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво» покликані оптимізувати самостійну роботу здобувачів освіти. Методичні рекомендації містять план аналізу симфонічних партитур, поради щодо підготовки аналітичних доповідей, список творів для самостійного аналізу, теми доповідей. Запропоновані наукові джерела покликані утворити теоретичне підґрунтя різних форм роботи.

Опис

Ключові слова

оркестрові стилі, симфонічна партитура

Бібліографічний опис

Сучасні оркестрові стилі для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти : методичні рекомендації для проведення самостійної роботи з дисципліни 025 – Музичне мистецтво / уклад. Г. С. Савченко ; Харків. нац. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського. Харків, 2023. 21 с.