СОЛЬНЕ ВИКОНАВСТВО НА ФАГОТІ: ІСТОРИЧНА ҐЕНЕЗА ТА СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Зазначено, що поява сольних творів стала новим етапом онтогенезу фаготного мистецтва. Висвітлено діяльність міжнародних фаготних асоціацій і товариств (конкурси, конференції, напрями наукової діяльності (видання). Відзначається експоненційний зріст комунікаційних можливостей в царині фаготного музикування, що зумовлено сучасними глобалізаційними процесами

Опис

Ключові слова

фагот, твори для фагота solo

Бібліографічний опис

Пастухов О. В. Сольне виконавство на фаготі: історична генеза та сучасні транформації : автореф. дис. кандидата мистецтвознавства / О. В. Пастухов. - Харків, 2021. - 22 с.

Зібрання