Читання оперно-симфонічних партитур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Методичні рекомендації для проведення самостійної роботи покликані надати послідовність дій, необхідних при опануванні оркестрових та вокально-оркестрових партитур і виконанні їх на фортепіано.

Опис

Ключові слова

диригентське виконавство

Бібліографічний опис

Читання оперно-симфонічних партитур : метод. рек. для самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво» / уклад. Богатирьов Володимир Олександрович. - Харків, 2024. - 8 с.