Жанрово-стильові особливості фортепіанної творчості Валентина Борисова.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

На матеріалі фортепіанних творів В.Борисова ― трьох концертів для фортепіано з оркестром, збірок «Дитячий зошит» та «Шість характерних п`єс для фортепіано», поліфонічних циклів, «Етюдів оптимізму» для фортепіано та камерного оркестру ― виявляються особливості авторської трансформації усталених жанрових моделей. Крізь призму фортепіанної творчості розглядається стильова еволюція митця, пізній стиль композитора визначається як кульмінаційний етап розвитку його творчої особистості, своєрідний прорив крізь «комплекс генерації». Доводиться, що фортепіанна творчість В. Борисова є значним етапом розвитку українського фортепіанного мистецтва.
The material for investigation consists of three concertos for the piano with orchestra, suites «Children's Album», «Six character pieces for the piano», Polyphonic cycles, «Etudes of Optimism» for the piano and chamber orchestra. Based on this material there have been revealed the author's characteristic features of the conventional genre models transformation and there has been studied the stylistic evolution of the master's creative work. The style of the last period is identified as a culmination stage of V.Borisov's creative work, a kind of a «break-through» over a «generation complex». It is proved that the piano creation by V.Borisov is an important and significant stage of the Ukrainian art development.

Опис

Ключові слова

концерт, музичний жанр, concerto, music genre

Бібліографічний опис

Бевз М. В. Жанрово-стильові особливості фортепіанної творчості Валентина Борисова : автореф. канд. мистецтвознавства / Бевз Марина Володимирівна. Харків, 2009. - 20 с.

Зібрання