Специфіка інтерпретації образу Ксеркса з опери Г. Ф. Генделя "Ксеркс"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Наукова новизна отриманих результатів полягає в інтерпретаційному підході до вивчення оперної творчості Г.Ф.Генделя, зокрема, опери «Ксеркс». Теоретичну базу дослідження склали роботи з теорії інтерпретації, проблем сценічної та вокальної реалізації оперного тексту в сучасному театрі – праці Н. Гребенюк, Ю. Ніколаєвської, В. Москаленко, Л. Шаповалової, О. Стахевича, А. Бойко, Ч. Чживея, зокрема – барокової стилістики та інтерпретації в дослідженнях Karen Brittain, Arnold Dolmetsch, Andrew V. Jones; F.-H. Neumann.

Опис

Ключові слова

оперне виконавство, німецькі композитори

Бібліографічний опис

У Г. Специфіка інтерпретації образу Ксеркса з опери Г. Ф. Генделя "Ксеркс" : магіст. робота / У Геньфу ; наук. кер. Ніколаєвська Ю. В. - Харків, 2023. - 53 с.