Розвиток асоціативного мислення художнього вкусу та стилю у студентів в класі концертмейстерської майстерності»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

У роботі доцента Т.І. Кондратьєвої висвітлюються питання творчого підходу до виконання фортепіанної партії. Акцентується значення асоціативного мислення та художньої уяви в роботі концертмейстера у вокальних творах

Опис

Ключові слова

бакалавр, магістр

Бібліографічний опис

Кондрат'єва Т. І. Розвиток асоціативного мислення художнього вкусу та стилю у студентів в класі концертмейстерської майстерності : метод. рек. - Харків, 2018. 11 с.