Виконавська інтерпретація вокального твору студентом-актором

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Дані методичні рекомендації призначені студентам театрального факультету Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського при вивчені навчальної дисципліни «Сольний спів» та інших закладів вищої освіти мистецького спрямування, вони націлені на актуалізацію у здобувача освіти усвідомлення процесу створення виконавської інтерпретації вокальних творів, розуміння методів та інструментів її сценічної реалізації

Опис

Ключові слова

сценічне мистецтво, сольний спів

Бібліографічний опис

Хуторська А. Й. Виконавська інтерпретація вокального твору студентом-актором : метод. рек. для бакалаврів з диципліни сольний спів, галузь знань 02 Культура і мистецтво, спеціальність 026 Сценічне мистецтво / уклад. Хуторська Анна Йосифівна. - Харків, 2024. - 26 с.