Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра для підготовки першого професійно-освітнього рівня вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Анотація

Запропоновані рекомендації створено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Вони є науково-методичним супроводом до написання кваліфікаційної (дипломної) роботи, містять основні вимоги до змісту, структури й оформлення тексту, порядку захисту та оцінювання кваліфікаційних бакалаврських робіт.

Опис

Ключові слова

дипломна робота, бакалавр

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра для підготовки першого професійно-освітнього рівня вищої освіти. Ступінь «бакалавр». Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 «Музичне мистецтво». Освітньо-професійна програма «Музикознавство та композиція» / уклад. С. Г. АнфіловаО. В. Ващенко ; Харків. нац. університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2022. 30 с.