Мистецька освіта в умовах сучасного світу (До 105-річчя ХНУМ імені І.П. Котляревського)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра теорії та методики мистецької освіти, музична педагогіка

Бібліографічний опис

Мистецька освіта в умовах сучасного світу (До 105-річчя ХНУМ імені І.П. Котляревського) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського ; каф. теорії та методики мистецької освіти. Харків, 2022. 83 с.