Ґендерна ідентифікація у виконавській інтерпретації російської та української вокальної лірики XIX – початку XX століть.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

На основі історичної ретроспективи вокального виконавства ХVІІІ – ХІХ ст. виявлені особливості, пов’язані з проявом ґендерної ідентичності. Запропоновано авторську когнітивну модель ґендерно-виконавського аналізу, що розроблена з урахуванням особливостей ґендерного впливу (маскулінного, фемінного, андрогінного) на вокально-виконавський процес. Представлена класифікація ґендерних типів виконання камерно-вокальних творів російських та українських композиторів.
Basing on the historical retrospective of the 18 th -19th century vocal performing art there have been revealed some peculiarities relating to the display of gender identity. An author’s cognitive model of gender-performing analysis, created with a glance to specific features of the gender influence (masculine, feminine, androgynous) on the vocal performance process, is offered. Classification of gender types of performing chamber vocal pieces by Russian and Ukrainian composers is presented.

Опис

Ключові слова

вокальне виконавство, ґендерно-виконавський аналіз, vocal performance, gender-performing analysis

Бібліографічний опис

Гіголаєва-Юрченко В. О. : автореф. дис. д-ра філософії / Гіголаєва-Юрченко Вікторія Олександрівна. Харків, 2015. -22 с.

Зібрання