Теорія драми. Методичні рекомендації для самостійної роботи. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський). Галузь знань – 02 Культура і мистецтво. Спеціальність – 026 Сценічне мистецтво. Освітньо-професійна програма – Режисура драматичного театру, Режисура театру ляльок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

З навчальної дисципліни передбачені наступні види самостійної роботи здобувача вищої освіти: опрацювання наукових та навчально-методичних матеріалів, підготовка до іспиту. Зазначені види самостійної роботи виконуються здобувачем вищої освіти поза аудиторією. Обсяг самостійної роботи здобувачів денної форми навчання складає 56 годин. Обсяг самостійної роботи здобувачів заочної форми навчання складає 100 годин.

Опис

Ключові слова

сценічне мистецтво, драма

Бібліографічний опис

Теорія драми: методичні рекомендації для самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 026 «Сценічне мистецтво», освітньо-професійної програми «Режисура драматичного театру», «Режисура театру ляльок» / ХНУМ ім. І. П. Котляревського ; уклад. Каленіченко О. М. . - Харків: ХНУМ, 2022. - 8 с.