ТВОРИ КРУПНОЇ ФОРМИ ДЛЯ АЛЬТА В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЦІ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ: ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИЙ ПОШУК

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Уперше у вітчизняному музикознавстві простежено динаміку формування в альтових творах крупної форми українських митців вказаного періоду специфічних жанрово-стильових ознак, а також систематизовано концепції їх музичного змісту. Досліджено специфіку формотворення та музичної семантики даних творів та особливості їх інтерпретацій

Опис

Ключові слова

альт, українські композитори

Бібліографічний опис

Дедюля Ю. М. Твори крупної форми для альта в українській музиці останньої третини ХХ – початку ХХІ століть: жанрово - стильовий пошук : автореф. дис. кандидата мистецтвознавства / Ю. М. Дедюля . - Харків, 2021. - 22 с.

Зібрання