Життя та творчість Євгенії Семенівні Мірошниченко: джерелознавчий аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню та систематизації носіїв інформації, що стосуються життя та творчості Є. С. Мірошниченко, оцінці повноті їх збереження та визначенню їх ролі для осягнення творчого феномену співачки. Джерельна база щодо Євгенії Семенівни складається з об’єктів, різних за своїм типом та функцією: письмові, усні, аудіо- та відеоматеріали; свідоцтва, «свічада» та моделі. В кожному з визначених типів реліктів наявні свої специфічні проблеми: упорядкованого особистого архіву не існує; велика кількість записів виступів Є. Мірошниченко зберігаються без зазначення виконуваних творів; газетні публікації та спогади свідків часто передають міфологізований образ співачки, а не її реальну особистість; останнє деякою мірою характерне й для наукового осягнення життєтворчості співачки

Опис

Ключові слова

Є. Мірошниченко, народна пісня, вокал

Бібліографічний опис

Кас'яненко М. А. Життя та творчість Євгенії Семенівні Мірошниченко: джерелознавчий аспект : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / М. А. Кас'яненко. - Харків, 2018. 19 с.

Зібрання