Нетрадиційні виконавські прийоми на трубі в контексті історико-художнього розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Здійснюється класифікація видів нетрадиційної техніки та її використання в художньому репертуарі для труби. Висвітлюються витоки появи перманентного дихання, мікрохроматики, театралізації виконавського процесу у мистецтві гри давньогрецьких авлетистів та етапи їх розвитку в наступні історичні періоди. Розкриваються технологічні особливості виконання на трубі мікрохроматики, мультифонного звуковидобування, перманентного дихання, використання препарованого інструмента, застосування електронного синтезу звуку і комп'ютерної аудіовізуалізації та елементів театралізації у виконавському процесі

Опис

Ключові слова

труба, виконавство на трубі, духові інструменти

Бібліографічний опис

Муєдінов Д. М. Нетрадиційні виконавські прийоми на трубі в контексті історико-художнього розвитку : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / Д. М. Муєдінов. - Харків, 2017. 18 с.

Зібрання