ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Методичні рекомендації до проведення практичних занять Освітній ступінь – перший освітньо-професійний Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність – 026 «Сценічне мистецтво» Освітньо-професійні програми – «Режисер драматичного театру», «Режисер театру ляльок», «Театрознавство»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Опанування матеріалу навчальної дисципліни передбачає проведення практичних занять в обсязі, що визначений у робочому навчальному плані. Обсяг практичних занять для здобувачів денної форми навчання складає 40 годин. Метою вивчення навчальної дисципліни є формування адекватного і систематизованого уявлення про історію світової літератури, вищих її досягненнях в період Античності, Середньовіччя і Відродження, доби Просвітництва, XIX – XXІ століть.

Опис

Ключові слова

історія світової літератури, бакалавр

Бібліографічний опис

Історія світової літератури: метод. рекомендаціїї до проведення практ. занять / О. М. Каленіченко.- Харків, 2022. - 13 с.