Структура та функції голосового апарату

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

В методичних рекомендаціях розглядаються структура та функціонування окремих складових голосового апарату, визначаються аспекти, які впливають на формування та розвиток вокально-технічних та виконавських навичок хормейстерів. Методичний матеріал спрямований на оптимізацію самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до теми «Практичні та теоретичні основи вокальної техніки».

Опис

Ключові слова

сольний спів

Бібліографічний опис

Структура та функції голосового апарату : метод. рек. з дисципліни «Сольний спів» для самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 025 «Музичне мистецтво» / уклад. Михайлець Вікторія Вікторівна. - Харків, 2024. - 24 с.