Фортепіанна мініатюра у творчості сучасних українських композиторів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Анотація

У пропонованих методичних рекомендаціях подано музикознавчу та виконавсько-педагогічну характеристику семи найбільш яскравих творів сучасних українських композиторів, створених з використанням різних композиційних технік та стилістичних прийомів. Зокрема, охарактеризовано Прелюдію №5 fis-moll Богдана Решетілова, «Молитву митця» та п’єсу «Одна мамка, сорок дідиків» Олега Безбородька, «Веснянку»Євгена Геплюка, «Stück» Богдани Фроляк, «Кітч-музику» Віталія Вишинського, «Подорож пінгвіна з поступовою появою на задньому плані полярного сяйва» Золтана Алмаші, «Postludium» Богдана Сегіна, прокоментовано образно-художню, інтонаційно-композиційну та методико-виконавську специфіку цих творів в аспекті утілення провідних тенденцій постромантизму, неофольклоризму, структуралізму, постмодернізму та медитативної музики. Методичні рекомендації «Фортепіанна мініатюра у творчості сучасних українських композиторів» призначені для самостійної роботи здобувачів освіти та покликані допомогти їм у освоєнні найновіших пластів сучасної української музики на аудиторних заняттях, в самостійній роботі та в процесі самоосвіти.

Опис

Ключові слова

фортепіано, українські композитори, творчість українських композиторів

Бібліографічний опис

Фортепіанна мініатюра у творчості сучасних українських композиторів: методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» освітньої програми «Сольне інструментальне та вокальне виконавство» /уклад. Ю. К. Попов, кандидат мистецтвознавства, доцент. Харків: Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського, 2023. 25 с.