Образ скрипки у концертних та камерних творах А. Дворжака

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження полягає в виявленні загального та індивідуального у трактуванні А. Дворжаком образа скрипки. В роботі вперше системно досліджено трактовку образу скрипки в інструментальній творчості А. Доржака у композиторському та виконавському аспектах

Опис

Ключові слова

романтизм, чеські композитори, скрипкове виконавство

Бібліографічний опис

Колеснік О. І. Образ скрипки у концертних та камерних творах А. Дворжака : магіст. робота / О. І. Колеснік ; наук. кер. Сухленко І. Ю. - Харків, 2020. - 61 с.