Твори М. Регера для скрипки соло композиційно-стилістичний та інтепретаційний аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – виявлення жанрово-стилістичних та композиційно-драматургічних параметрів опусів М. Регера для скрипки соло, а також – виконавських завдань та специфіки інтерпретації цих творів. В роботі запропонований один з перших досвідів докладного цілісного аналізу жанрово-стильових, композиційно-драматургічних та виконавських особливостей творів М. Регера для скрипки соло. Вперше піднімається питання особливостей інтерпретації цієї музики сучасними виконавцями

Опис

Ключові слова

німецькі композитори, скрипкове виконавство, соната для скрипки, поліфонія

Бібліографічний опис

Березовська Н. О. Твори М. Регера для скрипки соло композиційно-стилістичний та інтепретаційний аспекти : магіст. робота / Н. О. Березовська ; наук. кер. Сухленко І.Ю. - Харків, 2020. - 59 с.