ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Методичні рекомендації для самостійної роботи. Освітній ступінь – перший освітньо-професійний Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність – 026 «Сценічне мистецтво» Освітньо-професійні програми – «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», «Акторське мистецтво театру ляльок», «Режисура драматичного театру», «Режисура театру ляльок»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

З навчальної дисципліни передбачені наступні види самостійної роботи здобувача вищої освіти: опрацювання наукових та навчально-методичних матеріалів, підготовка до заліку. Зазначені види самостійної роботи виконуються здобувачем вищої освіти поза аудиторією. Опанування матеріалу навчальної дисципліни передбачає самостійну роботу здобувачів в обсязі, що визначений у робочому навчальному плані

Опис

Ключові слова

наукові дослідження, бакалавр

Бібліографічний опис

Основи наукових досліджень: метод. рекомендації для самостійної роботи / О. М. Каленіченко. - Харків, 2022. 7 с.