УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНОПІСЕННЕ ВИКОНАВСТВО В ПРОФЕСІЙНІЙ МУЗИЧНІЙ ПРАКТИЦІ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХХ – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Народнопісенне виконавство досліджено як системне явище, мобільність співвідношення парадигмальних ознак якого адекватна змінюваним культурним реаліям і забезпечує його існування в сучасній професійній музичній практиці. Виявлено специфіку репрезентації народнопісенної виконавської парадигми та її синтезування з її народно-академічною та естрадною модифікаціями у творчості Р. Кириченко, Н. Матвієнко, К. Кондратенко, гуртів «Древо» та «ДахаБраха»

Опис

Ключові слова

українська народна пісня, автентичний спів

Бібліографічний опис

Карчова Ю. І. Українське народнопісенне виконавство в професійній музичній практиці останньої третини XX – початку XXI ст. : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / Ю. І. Карчова. - Харків, 2016. 17 с.

Зібрання