Драматургічні особливості сучасної скрипкової музики на прикладі творів для скрипки Валентина Сильвестрова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – визначити особливості драматургії сучасної скрипкової музики на прикладі творів для скрипки Валентина Сильвестрова. Матеріалом дослідження є партитури та аудіо записи творів «Драма» для скрипки, віолончелі і фортепіано (1970-1971), «Постлюдія No2» для скрипки, «Пост скриптум» (1990) - соната для скрипки та фортепіано, «25.10.1893 in memoriam P.I.Tsch» (2004) для скрипки та фортепіано. Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що вперше було проаналізовано особливості композиційної драматургії творів для скрипки зрілого та пізнього періодів творчості Валентина Сильвестрова з точки зору еволюції стилю композитора

Опис

Ключові слова

скрипкове виконавство, українські композитори, музичний театр, постлюдія

Бібліографічний опис

Мусаєва Л. Драматургічні особливості сучасної скрипкової музики на прикладі творів для скрипки Валентина Сильвестрова : магіст. робота / Л. Мусаєва ; наук. кер. Щелканова С.О. - Харків, 2022. - 57 с.