Охорона співацького голосу студентів-акторів. Методичні рекомендації для здобувачів освіти денної форми навчання ОР «Бакалавр», галузь знань - 02 Культура і мистецтво, спеціальність 026 Сценічне мистецтво, ОПП «Сценічне мистецтво» («Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», Акторське мистецтво театру ляльок»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І.П. Котляревського

Анотація

Дані методичні рекомендації покликані надати студентам-акторам інформацію щодо запобіганню хворобам голосового апарату та збереженню його функціональних якостей у подальшій професійній діяльності

Опис

Ключові слова

сценічне мистецтво, сольний спів

Бібліографічний опис

Охорона співацького голосу студентів-акторів : метод. рек. для студ. денної форми навч. спец. "Сценічне мистецтво" / уклад. Т. М. Томчук . - Харків, 2023. - 27 с.