ОПЕРНЕ МИСТЕЦТВО КИТАЮ ТА ЄВРОПИ В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОВІДОБРАЖЕНЬ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

В дисертації вперше висвітлено специфіку семантичних та жанрово-стильових взаємовідображень в оперному мистецтві Китаю та Європи. Обґрунтовано характер інтерпретації концепту орієнталізму в сучасному науковому дискурсі, висвітлено основні стильові прояви орієнталізму в європейському мистецтві та надано його авторське визначення. Визначено специфіку стилю шинуазрі, розкрито особливості його втілення в європейському оперному мистецтві XVIII–XX ст. на матеріалі опер «Китаянки» К. В. Глюка, «Бронзовий кінь» Д. Обера, «Соловей» І. Стравинського, «Турандот» Дж. Пуччіні

Опис

Ключові слова

китайська опера, шинуазрі, європейська опера

Бібліографічний опис

Лі Мін. Оперне мистецтво Китаю та Європи в контексті взаємовідображень : автореф. дис. канд. мистецтвознавства . - Харків, 2019. 19 с.

Зібрання