Духовна творчість В. Польової: жанрово-стилістичний і виконавський аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета магістерської роботи полягає у вивченні жанрових, стилістичних та виконавських особливостей хорової симфонії «Світлі піснеспіви» В. Польової. Наукова новизна роботи полягає як у систематизаці відомостей про становлення та буття жанру хорової симфонії в творчості українських композиторів так і у висвітленні деяких аспектів маловивченого твору – хорової симфонії «Світлі піснеспіви» В. Польової, а саме жанрових, стилістичних та виконавських особливостей твору

Опис

Ключові слова

духовна музика, хорова музика, хорова симфонія, хорове виконавство

Бібліографічний опис

Процюк О. В. Духовна творчість В. Польової: жанрово-стилістичний і виконавський аспекти : магіст. робота / О. В. Процюк ; наук. кер. Михайлова Н. М. - Харків, 2021. - 57 с.