Сольний спів. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів освіти денної форми навчання. ОР «Бакалавр». Галузь знань - 02 Культура і мистецтво, спеціальність 026 Сценічне мистецтво, ОПП «Сценічне мистецтво» («Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», «Акторське мистецтво театру ляльок»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І.П. Котляревського

Анотація

Дані методичні рекомендації спрямовані на допомогу здобувачам освіти в опануванні дисципліни «Сольний спів», формуванні свідомого ставлення до власного голосу, розвитку його виразових можливостей у контексті професійної діяльності за спеціальністю 026-«Сценічне мистецтво». Обсяг самостійної роботи здобувачів денної форми навчання складає 84 години

Опис

Ключові слова

сценічне мистецтво, сольний спів

Бібліографічний опис

Сольний спів : метод. рек. до самост. роботи для студ. денної форми навч. по спец. "Сценічне мистецтво" / Уклад. А. Й. Хуторська. - Харків, 2023. - 29 с.