Рецепції творчості Джона Кейджа в сучасній українській камерно-інструментальній музиці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – розкрити типове та індивідуальне в інтерпретаціях сучасними українськими композиторами творчості Джона Кейджа. Аналітичний матеріал дослідження складають тексти музичних та теоретичних творів Джона Кейджа, нотні тексти та аудіозаписи виконань творів В. Вишинського «CAGE. Meditation on strings and beyond them», С. Луньова «CAGE-соната» та С. Вілки «Meditation on John CAGE’s name». Наукова новизна дослідження полягає в його інтерпретологічному ракурсі, зосередженості на засобах діалогічної взаємодії сучасного композиторського і виконавського мислення з мистецькими феноменами ХХ сторіччя. Вперше, зокрема в означеному ракурсі, здійснено докладний аналіз камерно-інструментальних творів сучасних українських авторів та запропоновано можливі шляхи виконавського втілення музичних ідей цих творів

Опис

Ключові слова

українські композитори, американські композитори, виконавство на віолончелі, скрипкове виконавство

Бібліографічний опис

Жданова Л. С. Рецепції творчості Джона Кейджа в сучасній українській камерно-інструментальній музиці : магіст. робота / Л. С. Жданова ; наук. кер. Ягодзинська І. О. - Харків, 2022. - 43 с.