Опера "Дідона та Еней" Генрі Перселла у театральній практиці сучасної України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – виявити специфіку сценічного втілення опери в музичній практиці сучасної України. Наукова новизна отриманих результатів даного дослідження полягає в першому досвіді узагальнення підходів щодо актуалізації опери Г.Перселла «Дідона та Еней»

Опис

Ключові слова

барокова опера, оперна студія ХНУМ, англійські композитори

Бібліографічний опис

Анісімова С. О. Опера "Дідона та Еней" Генрі Перселла у театральній практиці сучасної України : магіст. робота / С. О. Анісімова ; наук. кер. Сухленко І. Ю. - Харків, 2022. - 59 с.