Духовна творчість Є. Марчук: традиції та новації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Робота присвячена духовній хоровій творчості Євгенії Сергіївни Марчук, яка є цінним внеском до загальної справи відродження української духовності та національної самосвідомості. Шлях, яким рухається поруч з іншими композиторами-новаторами Євгенія Марчук, може викликати дискусії, та процес творчого пошуку не припиняється, дозволяючи сподіватися на нові здобутки

Опис

Ключові слова

українські композитори, духовна музика

Бібліографічний опис

Лапай О. Духовна творчість Є. Марчук: традиції та новації / О. Лапай // Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії та практики : матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції / ХНУМ ім. І. П. Котляревського. Харків, 2022. - С. 72-76