Пісенний театр Роберта Шумана

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

На матеріалі вокальних циклів (ор. 104, 117, 135) і лідершпілей (ор. 74, 138) досліджено оригінальне явище пісенного театру, що сформувався в пізній творчості Р. Шумана. У зв'язку з явищем «театр поза театром» виявлено феномен несценічної театральності як самостійна проблема музикознавства і лібретології. Введені до наукового обігу архівні документи, що стосуються передісторії і прототипів творів Р. Шумана. Переглянуті деякі сталі уявлення про значення пізнього періоду творчості композитора, уточнена загальна картина еволюції музичних жанрів в XIX столітті.
Also, the original phenomenon of the song theater that was formed in late R. Schumann’s creative work is investigated according to the material of vocal cycles (op. 104, 117, 135) and liederspiels (op. 74, 138). Within a «theater out of theater» conception, the phenomenon of non-stage theatricality is revealed as an independent musicological and librettological problem. The archival documents concerning backgrounds and prototypes of R. Schumann’s works are put into scientific circulation. Some steady conceptions about the importance of the composer’s late period creativity are reconsidered, in addition, the overall picture of the musical genres’ evolution of the XIX-th century is specified.

Опис

Ключові слова

вокальний цикл, опера, пісенний театр, vocal cycle, opera, song theater

Бібліографічний опис

Ганзбург Г. І. Пісенний театр Роберта Шумана : дис. канд. мистецтвознавства / Ганзбург Григорій Ізраїлевич. Харків, 2011. - 21 с.

Зібрання