Духове виконавство у Харкові XVIII – початку XX століття: етапи еволюції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено обґрунтуванню класифікації і характеристики етапів еволюції виконавства на духових інструментів у Харкові XVIII – початку XX століття як системного процесу його професіоналізації і академізації. Шляхом системного узагальнення і ціннісного обґрунтування специфіки і наслідків історичного процесу академізації виконавського духового мистецтва у Харкові ХVIII – початку XX століття класифіковано сутнісні характеристики виконавства на духових інструментах як соціокультурного і художнього явища музично-виконавської культури в Україні і Харкові

Опис

Ключові слова

харківська виконавська школа, духові інструменти

Бібліографічний опис

Овчар О. П. Духове виконавство у Харкові XVIII – початку XX століття: етапи еволюції : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / О. П. Овчар. - Харків, 2017. 17 с.

Зібрання