Диригування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Анотація

Методичні рекомендації містять перелік тем та визначають тривалість самостійної роботи для їх опанування. По кожній з тем зазначені мета роботи і технологія перевірки результатів самостійної роботи. У розділі «Форми організації самостійної роботи» надано опис можливих форм роботи здобувача освіти та методичні поради щодо підвищення ефективності опанування і удосконалення практичних навичок диригування. Методичні рекомендації містять перелік актуальних рекомендованих джерел інформації.

Опис

Ключові слова

диригування

Бібліографічний опис

Диригування : методичні рекомендації для проведення самостійної роботи з дисципліни "Диригування" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво / уклад. А. М. Стрілець. Харків, 2024. 9 с.