Ансамблеве письмо в струнних квартетах Бели Бартока

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

В роботі досліджено і систематизовано принципи ансамблевого письма в струнних квартетах Б. Бартока; запропонована дефініція поняття «квартетне письмо»; досліджено еволюцію ансамблевого письма в струнних квартетах від доби класицизму до кінця ХІХ ст. на матеріалі обраних творів Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Мендельсона, Й. Брамса та П. Чайковського. Подальшого розвитку набули наукові положення щодо ансамблевого письма, специфіки жанру струнного квартету, особливостей рішення жанру квартету з точки зору ансамблевої взаємодії в творчості композиторів ХVІІІ і ХІХ ст.

Опис

Ключові слова

угорські композитори, темброво-фактурний комплекс, камерний квартет, скрипкове виконавство

Бібліографічний опис

Левченко П. С. Ансамблеве письмо в струнних квартетах Бели Бартока : магіст. робота / П. С. Левченко ; наук. кер. Савченко Г. С. - Харків, 2021. - 90 с.