Практикум з інструментування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Анотація

Методичні рекомендації для проведення самостійної роботи з дисципліни«Практикум з інструментування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 “Музичне мистецтво” спрямовані на організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти, набуття необхідних навичок в інструментуванні партитур для різних типів камерного ансамблю,симфонічного/камерного оркестру.

Опис

Ключові слова

інструментування

Бібліографічний опис

Практикум з інструментування для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : методичні рекомендації для проведення самостійної роботи з дисципліни 025 – Музичне мистецтво / уклад. Д. М. Малий ; Харків. нац. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського. Харків, 2023. 32 с.