Композиторська техніка К. Дебюссі. Сучасні техніки композиції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Анотація

Методичні рекомендації для проведення самостійної роботи з дисципліни «Сучасні техніки композиції» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво» покликані допомогти здобувачам освіти у вивченні теми «Композиторська техніка К. Дебюссі». У них викладені теоретичні положення теми, питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи за темою та рекомендовані наукові джерела.

Опис

Ключові слова

техніка композиції

Бібліографічний опис

Композиторська техніка К. Дебюссі з дисципліни «Сучасні техніки композиції» : методичні рекомендації з дисципліни «Сучасні техніки композиції» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: спец. 025 – Музичне мистецтво / уклад. Г. С. Савченко ; Харків. нац. ун-т мистецтв імені І. П. Котляревського. Харків, 2023. 13 с. Харків, 2023. 13 с.