Мистецтво і митці в часи криз та катастроф

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Анотація

Черкашинські читання присвячені пам’яті актора-березільця, фундатора харківської школи художнього читання Романа Черкашина та вшануванню академіка Академії мистецтв України, доктора мистецтвознавства, професора Марини Черкашиної-Губаренко.
Другі “Черкашинські читання” відбуваються в рік тяж ких випробувань для всієї України. Війна, яку багато часу остерігалися, прийшла і країна змушена воювати і чинити спротив. І через 10 місяців терору у нас все одно вирує життя. Свідченням того є й “Черкашинські читання” Через рік після свого заснування міжнародний симпозіум відбувся знову і за охотив наукову спільноту музикознавців і театрознавців озвучити і проговорити проблеми “Мистецтва криз і катастроф” в історичному контексті і в сучасності.

Опис

Ключові слова

театральне мистецтво, березіль, музичне мистецтво

Бібліографічний опис

Мистецтво і митці в часи криз та катастроф: тези доповідей за матеріалами ІІ Черкашинських читань, 18–19 листоп. 2022 року / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського; ред. М. О. Дербас. Суми : Триторія, 2023. 208 с