Еволюція композиторського стилю Олександра Щетинського

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено творчості О. Щетинського, яка є відображенням складної культурно-мистецької ситуації постмодернізму, взаємодії поставанґарду, класичних і національних традицій. Запропоновано періодизацію творчості митця, що розкриває еволюцію стилю через вишукану мотивно-інтонаційну роботу, тонку диференціацію оркестрових тембрів та оперування сонорно-алеаторичними комплексами для створення спектрального оркестрового звучання; володіння композиторськими техніками, поєднаними із вільною дванадцятитоновістю, тональними і модальними елементами

Опис

Ключові слова

метастиль, поставанґард

Бібліографічний опис

Рудь П. В. Еволюція композиторського стилю Олександра Щетинського : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / П. В. Рудь. - Харків, 2021. - 22 с.

Зібрання