ФОРТЕПІАННА ТВОРЧІСТЬ ЛУЇ В'ЄРНА В АСПЕКТІ ЦІННІСНОЇ ТЕОРІЇ СТИЛЮ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено обґрунтуванню художньої цінності фортепіанної творчості французького композитора Луї В'єрна. Оскільки на сьогодні творча постать Луї В'єрна є незвіданою сторінкою в українському музикознавстві, то з французької мови переведені й тематично систематизовані важливі для історичного музикознавства біографічні матеріали. З метою віднайдення об'єктивних критеріїв музичної цінності розроблена ціннісна теорія музичного стилю. Запропоновано методику ціннісного аналізу, яка апробується на маловідомому матеріалі

Опис

Ключові слова

Луї В'єрн, композиторський стиль, фортепіанна музика

Бібліографічний опис

Оболенська М. М. Фортепіанна творчість Луї В'єрна в аспекті ціннісної теорії стилю: автореф. дис. канд. мистецтвознавства / М. М. Оболенська. - Харків, 2017. 18 с.

Зібрання