Формування навичок цілісного засвоєння хорової партитури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

У методичних рекомендаціях висвітлено питання цілісного сприйняття хорової партитури та особливостей її відтворення на фортепіано. Наведено спеціальні вправи, спрямовані на вдосконалення художньо-виконавської майстерності.

Опис

Ключові слова

диригентське виконавство

Бібліографічний опис

Формування навичок цілісного засвоєння хорової партитури : метод. рек. з дисципліни «Читання хорових партитур» для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 025 «Музичне мистецтво» / уклад. Чумак Олена Євгенівна. - Харків, 2024. - 32 с.